ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN102

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK102 – Bài: DVSN102


SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ:      Quy ước:

(a)   Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b)   Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c)   Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

image002
 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC102:

   image004  

TOÁN VUI:

BTV102a – Tôi tung 2 đồng xu lên bàn và chỉ cho bạn biết là ít nhất có một đồng xu cho thấy mặt hình. Hỏi vậy xác suất để đồng xu kia cũng cho thấy mặt hình là bao nhiêu?

BTV102b – Hôm nay, ông thợ mộc nhận được một đơn đặt hàng đóng một số ghế ngồi cho khách. Nếu làm thong thả 3 ghế 1 ngày, ông ta sẽ có thể giao ghế vào ngày Chủ nhật, nhưng nếu làm gắp 5 ghế 1 ngày, ông ta sẽ có thể giao ghế vào ngày thứ Sáu. Hỏi vậy, hôm nay là ngày thứ mấy?


LỜI GIẢI:       Kỳ BK101

  image006
  

BTV101a:

1/2 x 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5 = 1/5 x 5 = 1

BTV101b:

Đây là một dạng của trò chơi “Tháp Hà nội” (Tour of Hanoi) (Xem Việt Luận, số 2289, 15/08/2008). Quy tắc là bạn cứ di chuyển đồng tiền nhỏ nhất, đồng 5 xu, theo 1 chiều nhất định nào đó, thí dụ theo chiều quay kim đồng hồ, là sẽ có kết quả nhanh nhất. Thí dụ như dưới đây:

Gọi X1, X2, X3 là 3 chữ X sắp theo chiều quay kim đồng hồ và chồng đồng tiền đặt ở X1.

Sự di chuyển của các đồng tiền được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1:   Di chuyển đồng 5 xu từ X1 đến X2
Bước 2:   Di chuyển đồng 10 xu từ X1 đến X3image008
Bước 3:   Di chuyển đồng 5 xu từ X2 đền X3
Bước 4:   Di chuyển đồng 20 xu tứ X1 đến X2
Bước 5:   Di chuyển đồng 5 xu từ X3 đến X1
Bước 6:   Di chuyển đồng 10 xu từ X3 đến X2
Bước 7:   Di chuyển đồng 5 xu từ X1 đến X2

Sau 7 bước, chồng tiền đã được di chuyển từ X1 đến X2.

Nếu có 4 đồng tiền có kích thước khác nhau, thì phải cần 15 bước mới di
chuyển được đồng tiển từ một chữ X đến một chữ X khác. Mời độc giả xác định 15 bước đó.

Công thức:    Nếu n là số đồng tiền có kích thước khác nhau, thì số bước phải cần là (2n – 1)

Nếu n = 5, thì số bước là 25 – 1 = 31.

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK103

 
%d bloggers like this: