ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN103

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK103 – Bài: DVSN103SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC103:


image004

TOÁN VUI

BTV103a 

Bạn làm rớt 2 đồng tiền xuống bùn. Bạn chỉ nhìn kịp là trong 2 đồng tiền đó, có đồng tiền $1, còn đồng tiền kia thì có thể là đồng tiền $1 hay $2. Sau đó, bạn vớt lên được một đồng tiền $1. Hỏi vậy, xác suất để đồng tiền còn lại trong bùn là đồng tiền $1 bằng bao nhiêu?

BTV103b

Có người hỏi tuổi cụ Mai. Cụ không cho biết ngay tuổi của cụ mà quanh co nói rằng: “Tuổi tính theo ngày của thằng cháu nội của tôi gần bằng tuổi tính theo tuần của ba nó và tuổi của thằng cháu nội tôi tính theo tháng gần bằng tuổi của tôi (tính theo năm). Tổng cộng tuổi tính theo năm của cháu nội tôi, tuổi ba nó và tuổi tôi gần bằng 100 năm. Như vậy là ai biết được tuổi của tôi (tính theo năm) thì xin cho tôi biết.

LỜI GIẢI:   Kỳ BK102


image006

BTV102a:

Nếu hấp tấp, bạn có thể trả lời sai xác suất đó là ½. Thật ra, các trường hợp có thể thấy được của 2 đồng xu trên bàn là:
HH HC CH CC (H: Hình, C: Chữ)
Vì có ít nhất 1 đồng xu cho thấy mặt hình, nên trường hợp CC (cà 2 đồng xu đều cho thấy mặt Chữ) không thể xảy ra, chỉ còn 3 trường hợp:
HH, HC, CH
= > Xác suất để đồng xu thứ hai cũng có mặt hình, tức là trường hợp HH, bằng 1/3.

BTV102b:

Bài toán có thể bằng cách tính ngược như sau:
Nếu ông thợ mộc bắt đầu đóng gắp 5 ghế sáng ngày thứ Sáu, ông sẽ có thể giao ghế vào chiều thứ Sáu cùng ngày, và, nếu đóng thong thả 9 ghế, ông sẽ có thể giao ghế vào chiều Chủ Nhật.
Nếu ông thợ mộc bắt đàu đóng gắp 10 ghế sáng ngày thứ Năm, ông sẽ có thể giao ghế vào chiều thứ Sáu, và, nếu đóng thong thả 12 ghế, ông sẽ có thể giao ghế vào chiều Chủ Nhật.
Nếu ông thợ mộc bắt đàu đóng gắp 15 ghế sáng ngày thứ Tư, ông sẽ có thể giao ghế vào chiều thứ Sáu, và, nếu đóng thong thả 15 ghế, ông sẽ có thể giao ghế vào chiều Chủ Nhật.
Như vậy, bài toán chỉ có lời giải chính xác khi số ghế đặt hàng được xác định rõ ràng và đòi hỏi của khách như thế nào!


____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK104

 
%d bloggers like this: