ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN104

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK104 – Bài: DVSN104SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC104


image004

TOÁN VUI


BTV104a:

Thầy giáo viết lên bảng 2 bài toán sau đây rồi bảo học trò nhận xét và sửa lại cho đúng
ý thầy:
9 – 6 = 3
9 + 6 = 3
Cả lớp đều thấy bài toán thứ nhất đúng nhưng bài toán thứ hai sai, nhưng không biết làm sao sửa lại cho đúng ý thầy. Bạn thử xem.

BTV104b:

Tính tổng số sau đây theo số nguyên dương n:
Sn = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ………… + 2n-2 + 2n-1 + 2n
Áp dụng: Tính T = 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + 16 + ………….. + 1,024

LỜI GIẢI:   Kỳ BK103


image006

BTV103a:

Để rõ ràng gọi đồng tiền $1 mà bạn nhìn kịp là đồng tiền thứ nhất và đồng tiền còn lại là đồng tiền thứ hai. Đồng tiền thứ hai có thể là $1 hay $2.
Bạn với lên được đồng tiền $1. Đồng tiền nầy có thể là đồng tiền thứ nhất hay thứ hai. Nếu đó là đồng tiền thứ hai, thì đồng tiền $1 vẫn còn dưới bùn. Nếu đó là đồng tiền thứ nhất, thì đồng tiền còn lại dưới bùn là đồng tiền thứ hai, có thể là $1 hay $2.
Tóm lại, có 3 trường hợp cho đồng tiền còn lại trong bùn:

$1 của đồng tiền thứ nhất
$1 của đồng tiền thứ hai
$2 của đồng tiền thứ hai

=> Xác suất để đồng tiền còn lại trong bùn là $1 bằng 2/3.

BTV103b:

Gọi n, b và m lần lượt là tuổi (theo năm) của thằng cháu nội, của ba nó và của cụ Mai.
Giả sử 1 năm có 52 tuần và 365 ngày, ta có các phương trình:

365n = 52b (1)
12n = m (2)
n + b + m = 100 (3)

Đó là một hệ thống 3 phương trình 3 ẩn số n, b và m có thể giải được, như sau:

Trong (3) thay b và m theo n tính từ (1) và (2):

n + (365/52)n + 12n = 100
52n + 365n + 12x52n = 100x 52
1041n = 5200 => n = 5200/1041

Thay trị số của n vào (2) => m = 12n = 12 x 5200 / 1041 = 59.94 ≈ 60

Tuổi của cụ Mai là 60 (cháu nội ≈ 5 tuổi, con trai cụ Mai ≈ 35 tuổi)


__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK105

 
%d bloggers like this: