ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN105

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK105 – Bài: DVSN105SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC105


image004

TOÁN VUI

BTV105a:

Cho các số: 2, 5, 7, 8, 9 và 43. Chỉ dùng các phép tính cộng, trừ, nhân chia và mỗi số chỉ dùng qua 1 lần để có kết quả 273.

BTV105b:

Đây là một trò chơi đoán số đơn giản. Bạn nghĩ một số nhỏ hơn 50. Thí dụ, số đó là 20. Bạn trừ bớt 20 từ số 99 để có số 79. Bạn bảo khách nghĩ đến 1 số trong khoảng 50 đến 100. Bạn bảo khách cộng số đó với 79, rồi trừ kết quả với 100, sau đó cộng thêm 1 và cho bạn biết kết quà sau cùng. Từ kết quả sau cùng nầy, bạn có thể biết được số mà khách đã nghĩ. Thật vật, giả sử khách nghĩ số 82. Khách tính toán như sau:

82 + 79 = 161, 161 – 100 = 61, 61 + 1 = 62

Từ kết quả sau cùng 62, bạn suy ra 62 + 20 = 82. Đó là số mà khách đã nghĩ.
Mời bạn giải thích trò chơi nầy.

LỜI GIẢI:  Kỳ BK104


image006

BTV104a:

Thầy giáo muốn trắc nghiệm óc tưởng tượng của học sinh trong lớp.
Hai bài toán phải sửa lại như sau:

9 AM – 6 giờ = 3 AM
9 AM + 6 giờ = 3 PM

BTV104b:

Sn = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ………… + 2n-2 + 2n-1 + 2n
= 1 + 2( 1 + 2 + 4 + 8 + …………+ 2n-3+ 2n-2 + 2n-1 )
= 1 + 2(Sn– 2n) = 1 + 2Sn – 2n+1

= >Sn = 2n+1 – 1

Áp dụng: T = 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + 16 + ………….. + 1,024
Vì   1,024 = 210    nên      T = S10 = 211 – 1 = 2,047

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK106

 
%d bloggers like this: