ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN106

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK106 – Bài: DVSN106SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC106:

image004

TOÁN VUI

BTV106a:

Ba bợm rượu Lang, Bang và Thang cùng đến thăm nhà Bác Sáu. Bác Sáu đem ra một hủ lớn đựng đầy rượu. Lang nói: “Phải 6 giờ tôi mới tu hết hủ rượu nầy”.
Bang tiếp theo “Gì tệ dữ vậy, tôi chỉ cần 3 giờ là hết sạch!”. Thang chen vào “Mấy Bác kém quá, với tôi, chỉ 1 giờ là xong chiến trường!”.
Bác Sáu lên tiếng giảng hoà “Thôi, bây giở 3 xếp cùng uống một lượt, xem bao lâu thì hết hủ rượu của tôi”. Bạn thử tính xem.

image002

LỜI GIẢI:   Kỳ  BK105:

image006

BTV105a:

(5 x 43) + (8 x 9) – (2 x 7) = 273

BTV105b:

Gọi N < 50 là số bạn đã nghĩ => M = 99 – N => 50 < M < 100 Gọi K là số khách đã nghĩ => 50 < K < 100 S = K + M = K + 99 – N = K +100 – 1 – N => 100 < S < 200
P = S – 100 = K – 1 – N
Kết quả sau cùng = P + 1 = K – N
Suy ra: K = Kết quả sau cùng + N

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK107

 
%d bloggers like this: