ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN107

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK107 – Bài: DVSN107SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC107:


image004

TOÁN VUI

BTV107a:

Nếu 0.5 km = 500 m và 2 km = 2,000 m, thì viết 0.5 x 2 km = 500 x 2,000 m có đúng không? Giải thích.

BTV107b:

Sáng nay, cô Tươi đem ra chợ 2 trái bưởi, mỗi trái nặng đến 1kg và 3 ổ bánh mì, mỗi ổ nặng 1kg để trao đổi với các bạn khác trong làng. Sản phẩm đổi từ kg, cứ 1kg bưởi đổi được 2kg bánh mì và 1kg nho khô đổi được 4kg bánh mì. Cô Tươi mang về nhà được 3kg sản phẩm.
Hỏi vậy: các sản phẩm cô Tươi mang về nhà là gì?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK106


image006

image008

 
%d bloggers like this: