ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN108

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK108 – Bài: DVSN108SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC108

image004

TOÁN VUI

BTV108a – Trong 2 giờ nữa thì số giờ để đồng hồ đi tới nửa đêm bằng phân nửa số giờ mà đồng hồ đã rời xa nửa đêm. Hỏi vậy: bây giờ là mấy giờ?

BTV108b – Hai người bạn Tý và Tèo cùng đứng gác trước một lâu đài cổ. Tý thì luôn luôn nói thật còn Tèo thì trái lại, luôn luôn nói dối. Lâu đài có 2 cửa vào. Một du khách lớn tuổi muốn vào thăm lâu đài nhưng không biết phải vào cửa nào. Hỏi vậy: du khách phải làm thế nào để vào cho đúng cửa mà chỉ cần một câu hỏi?

LỜI GIẢI: Kỳ BK107

image006

BTV107a:
Cách viết 0.5 x 2 km = 500 x 2,000 m là sai vì lẫn lộn đơn vị, có thể đưa đến kết quả sai lầm là:
1 km = 1,000,000 m !
Cách viết đúng là: 0.5 km x 2 km = 500 m x 2,000 m => 1 km2 = 1,000,000 m2.

BTV107b:
Sản phẩm cô Tươi đem ra chợ là 2kg bưởi, tương đương vớì 4kg bánh mì, và 3kg bánh mì, tổng cộng tương đương với 7kg bánh mì.
Cô Tươi đem về nhà được 3kg sản phẩm, có nghĩa là 3kg sản phẩm nầy có giá trị tương đương với 7kg bánh mì.

Vì 7 = 1 + 2 + 4 nên ta có thể nói rằng cô Tươi đã

 Đổi 1 trái bưởi để lấy 2 ổ bánh mì để có tất cả 5kg bánh mì (còn 1 trái bưởi)
– Đổi 4kg bánh mì để lấy 1kg nho khô

Cô Tươi mang về nhà 3 kg sản phẩm, gồm có:

 1 ổ bánh mì 1kg
– 1 trái bưởi 1kg (tương đươg với 2kg bánh mì)
– 1 kg nho khô (tương đương với 4kg bánh mì)

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK109

 
%d bloggers like this: