ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN110

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK110 – Bài: DVSN110SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ  KHÔNG DẤU:    Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;    u, ư => u;    d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC110


image004

TOÁN VUI


BTV110a –  Một cái nón đựng 4 viên bi: 2 đỏ, 1 trắng vá 1 xanh. Bạn lấy ra 2 viên. Trong 2 viên bi đó, có 1 viên bi đỏ. Xác suất để cà viên bi đều đỏ là bao nhiêu?

BTV110b –  Bác Năm lái xe hơi đi tỉnh với vật tốc đều. Lúc 8 giờ, bác thấy một trụ ximăng bên đường với 2 con số chỉ khoảng cách. Một giờ sau, bác lại thấy một trụ ximăng bên đường khác cũng với 2 con số như trước nhưng thứ tự ngược lại. Một giờ sau nữa, bác lại thấy một trụ ximăng bên đường với 2 con số giống như ở trụ thứ nhất nhưng có số 0 (zerô) ở giữa. Hỏi vậy: bác Năm lái xe với vận tốc trung bình là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK109


image006

BTV109a:
Đổ đầy rượu vào bình 5 lít, rồi đổ rượu từ bình nầy sang bình 3 lít. Vậy là còn 2 lít rượu trong bình 5 lít. Đổ 2 lít rượu nầy vào bình 6 lít của khách. Đổ rượu trong bình 3 lít vào bình 5 lít và châm thêm rượu vào bình 5 lít cho đầy. Lại đổ rượu từ bình 5 lít sang bình 3 lít. Vậy là còn 2 lít rượn trong bình 5 lít. Đổ 2 lít rượu nầy vào bình 6 lít của khách.

Vậy là bạn đã đong được 4 lít rượu vào bình của khách.

Có nhiều cách để đong 4 lít rượu cho khách, mời độc giả thử tìm xem.

BTV109b:
Mỗi ngày, lão Ban hút 3 điếu thuốc. Sau 9 ngày, thì hết bao thuốc 27 điếu, nhưng còn dư 27 tàn thuốc. Với 3 tàn thuốc, lão vấn lại được 1 điếu thuốc. Với 27 tàn thuốc, lão vấn được 9 điếu thuốc. Chỉ 3 ngày là lão tiêu thụ hết 9 điếu thuốc tự chế nầy. Còn lại, 9 tàn thuốc, lão vấn được 3 điếu thuốc nữa để hút trong 1 ngày. Sau ngày nầy, lão chỉ có 3 tàn thuốc để lão du dưong thêm 1 ngày chót nhưng chỉ với 1 điếu thuốc!

Tóm lại: với gói thuốc 27 điếu, lão Ban đã tính toán kỹ để kéo dài thời gian hút thêm thêm được
9 + 3 + 1 + 1 = 14 ngày nhưng ngày cuối cùng, lão chỉ hút được có 1 điếu!.

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK111

 
%d bloggers like this: