ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN111


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK111 – Bài: DVSN111SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

 a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;     u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC111

image004

TOÁN VUI


BTV111a –   Trong một giải tranh vô địch tennis theo thể thức đấu loại (đấu thủ bị loại ra khỏi gíải nếu thua trong một trận đấu), (i) có bao nhiêu đấu thủ tham dự giải nếu tổng số các trận đấu là 31 ?, (ii) có bao nhiêu trận đấu nếu số đấu thủ tham dự là 77 ? Giả sử không có đấu thủ nào bỏ cuộc.

BTV111b –  Đây là một trò đố vui. Bạn đưa cho khách một máy tính cầm tay rồi bảo khách thực hiện những động tác như sau:
a) Nghĩ ra một số có 3 con số và bấm số đó vào máy 2 lần liên tiếp để có một số gồm 6 con số
b) Chia số đó cho 7 rồi bấm kết quả (bấm dấu = )
c) Chia kết quả cho 11 rồi bấm kết quả
d) Tiếp tục chia kết quả mới cho 13, rồi bấm kết quả
e) Cho bạn biết kết quả sau cúng.

Biết kết quả sau cùng nầy, bạn chỉ cần nói với khách “A a a… lạ quá, đó chính là số mà bạn đã nghĩ, có phải thế không?” Mời bạn giải thích.

LỜI GIẢI: Kỳ BK110


image006

BTV110a:
Bạn lấy ra 2 viên bi từ 4 viên bi gồm 2 đỏ, 1 trắng và 1 xanh. Các trường hợp có thể xảy ra là:
Đỏ 1 Đỏ 2 / Đỏ 1 Trắng / Đỏ 1 Xanh /
Đỏ 2 Trắng / Đỏ 2 Xanh / Trắng Xanh

Vì trong 2 viên bi, có 1 viên đỏ, nên trường hợp cuối cùng không thể xảy ra. Trong 5 trường hợp còn lại, có 1 trường hợp mà cả 2 viên bi đều đỏ.

Vậy: xác suất để 2 viên bi đều đỏ bằng 1/5.

BTV110b:
Gọi “xy” là số ghi trên trụ ximăng thứ nhất. Khoảng cách đó là: 10x + y
Số ghi trên trụ ximăng thứ hai là “yx”. Khoảng cách đó là: 10y + x
Số ghi trên trụ ximăng thứ ba là “x0y”. Khoảng cách đó là: 100x + y
Từ 8 giờ đến 9 giờ, bác Năm lái được khoảng đường:

(10y + x) – (10x +y) = 9(y – x)             (1)

Từ 9 giờ đến 10 giờ, bác Năm lái được khoảng đường:

(100x + y) – (10y + x)  =  99x – 9y  =  9(11x – y)           (2)

Vì bác Năm lái xe với vận tốc đều, nên (1) = (2), hay

9(y – x) = 9(11x – y)   =>   y = 6x

Vì x và y là 2 con số < 10 nên hệ thức trên chỉ nghiệm đúng với:

x = 1    và    y = 6

Theo (1) thì bác Năm lái xe với vận tốc trung bình:

9(y – x)  =  9(6 – 1)  =  45 km/giờ


__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK112

 
%d bloggers like this: