ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN112

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK112 – Bài: DVSN112SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC112:


image004

TOÁN VUI


BTV112a –   Một xe lửa chở than gồm nhiều toa có chiếu dài tổng cộng lá 1km phải vượt qua một cái hang cũng dài 1km với vận tốc 20km/giờ. Xe lửa bắt đầu vào hang lúc 1 PM. Hỏi vậy, xe lửa hoàn toàn ra khỏi hang lúc mấy giờ?

BTV112b –  Cậu Năm cắt một bánh pizza hình tròn thật lớn thành 2 nửa bằng nhau rồi lại cắt mỗi nửa thành 2 phần nhỏ bằng nhau. Nếu cậu Năm cứ tiếp tục chia đều những mảnh cắt thành 2 phần bằng nhau thì cậu Năm phải cắt bánh mấy lần để có đủ bánh chia cho 32 trẻ em mồ côi trong trại?
Suy ra công thức tổng quát.

LỜI GIẢI:   Kỳ BK111


image006

BTV111a:
Trong thể thức đấu loại, nếu số trận đấu là 31, thì có 31 đấu thủ bị loại, chỉ có 1 đấu thủ không bị loại và đoạt chức vô địch của giải.
Vậy, số các đấu thủ nhiều hơn số trận đấu 1 đơn vị là 32

Trong số 77 đấu thủ, có 76 người bị loại trong 76 trận đấu.
Vậy, số trận đấu ít hơn số đấu thủ 1 đơn vị là 76

BTV111b:
Vì 7 x 11 x 13 = 1001 nên nhân bất cứ số N nào có 3 con số với 1001, bạn cũng sẽ được một số M có 6 con số, gồm có 2 số N để kề nhau.
Nếu chia số M lần lượt cho 7, 11 và 13, dĩ nhiên kết quả sau cùng phải là số N.

Thí dụ: Khách nghĩ số 857 => Bấm vào máy tính: 857857
Chia 857857 cho 7 => Kết quả: 122551
Chia 122551 cho 11 => Kết quả: 11141
Chia 11141 cho 13 => Kết quả: 857


____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK113

 
%d bloggers like this: