ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN113

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK113 – Bài: DVSN113SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC113:


image004

TOÁN VUI


BTV113a –  Cho các số: 3, 4, 5, 13, 15 và 72. Chỉ dùng các phép tính cộng, trừ, nhân chia và mỗi số chỉ dùng qua 1 lân để có kết quả 54.

BTV113b –  Tiệm bán chậu sắp dọn đến địa điểm khác, nên ông chủ đại hạ giá các chậu như sau:
Cách 1: Mua 2 chậu, được tặng thêm 1 chậu
Cách 2: Mua 1 chậu, chậu thứ hai bớt 50%
Khách phải chọn 1 trong 2 cách mà thôi.
Hỏi vậy: Cách nào lợi hơn nếu khách cần 2, 3, 4, 5 hay 6 chậu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK112


image006

BTV112a:
Để hoàn toàn ra khỏi hang, xe lửa phải chạy hết 2km đường, gồm 1km hang và 1km chiều dài của các toa xe. Vì vận tốt của xe lửa là 20km/giờ, nên thời gian để xe lửa hoán toàn ta khỏa hang bằng:
2 x 60 / 20 = 6 phút
tức là: xe lửa hoàn toàn ra khỏi hang lúc 1.06 PM.

BTV112b:
Chia bánh thành 2 phần => 1 lần cắt
Chia bánh thành 4 phần => 2 lần cắt => 2 + 1 = 3 lần cắt (tổng cộng)
Chia bánh thành 8 phần => 4 lần cắt => 4 + 3 = 7 lần cắt
Chia bánh thành 16 phần => 8 lần cắt => 8 + 7 = 15 lần cắt
Chia bánh thành 32 phần => 16 lần cắt => 16 + 15 = 31 l ần cắt
Tóm lại: Để có đủ phần bánh cho 32 trẻ mồ côi, cậu Năm phải cắt bánh 5 lượt với tổng cộng
31 lần cắt.
Nếu để ý rằng số lần cắt bánh bằng 2 luỹ thừa số lượt cắt bánh trừ đi 1, thí dụ:
3 = 22 – 1, 7 = 23 – 1, 15 = 24 – 1, 31 = 25 – 1
ta có thể suy ra công thức tổng quát:
Số lần cắt bánh = 2n – 1 với n là số lượt cắt bánh

 

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK114

 
%d bloggers like this: