ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN115


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK115 – Bài: DVSN115SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC115


image004

TOÁN VUI


BTV115a –   Thị trấn Chu Anh mướn thợ sơn chia một con đường rộng thành 3 luồng xe chạy với giá $1000 mỗi km đường. Hỏi vậy, nếu chia một con đường rộng hơn thành 4 luồng xe chạy, thì sở phí sơn mỗi km đường là bao nhiêu?

BTV115b –   Đây là một trò chơi mà bạn có thể biểu diễn trong các cuộc vui. Bạn bảo khách nghĩ ra1 số bí mật N có 3 con số mà số hàng trăm lớn hơn số hàng đơn vị.

Thí dụ: N = abc với a > c.
Bạn bảo khách làm những phép tính sau đây:
Cộng c với 10 rồi trừ cho a để có con số m (m = c + 10 – a)
Trừ m với 9 để có con số n (n = 9 – m)
Gọi P là số gồm 3 con số n (hàng trăm), 9 (hàng chục) và m (hàng đơn vị) (P = n9m)
Trừ số P với số N rồi cho bạn biết kết quả. Bạn sẽ cho khách biết số bí mật mà khách đã nghĩ ra.
Mời bạn giải thích trò chơi nầy.

LỜI GIẢI: Kỳ BK114


image006

BTV114a:
Lá sen phủ đầy mặt hồ trong 60 phút.
=> Lá sen phủ 1/2 mặt hồ trong 50 phút
=> Lá sen phủ 1/4 mặt hồ trong 40 phút
=> Lá sen phủ 1/8 mặt hồ trong 30 phút
Lá sen phủ đầy 1/8 mặt hồ trong nửa giờ.

BTV114b:
Gọi X và Y lần lượt là số người chạy trước và chạy sau Cư.

=> (1/5)X = (5/6)Y.   Suy ra:

image008

Vì X là số nguyên và 25 không chia đúng cho 6 nên Y phải chia đúng cho 6.
Đặt Y = 6k với k là một số nguyên dương bất kỳ, suy ra X = 25k
Số người tham dự cuộc đua bằng
X + Y + 1 = 25k + 6k + 1 = 31k + 1
Khi k = 3, số người tham dự cuộc đua bằng 31 x 3 + 1 = 94
Tóm lại, có 94 người tham dự cuộc đua.

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK116

 
%d bloggers like this: