ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN117


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK117 – Bài: DVSN117SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC117


image004

TOÁN VUI


BTV117a –   Hai người bạn đánh cờ tướng. Thắng 3 điểm, huề 1 điểm, thua 0 điểm. Hỏi vậy, sau mấy ván cờ thì điểm của hai người bạn là 2 và 11?

BTV117b –   Tính tổng số các số hợp bởi 3 con số khác nhau trong 5 con số 1, 2, 3, 4, 5.

LỜI GIẢI:     Kỳ BK116


image006

BTV116a:
333 = 3 x 111; 222 = 2 x 111
333 x 333 = 9 x 111 x 111
333 x 333 + 222 = 111 x ( 9 x 111 + 2)
= 111 x 1001 = 111 x 1000 + 111 = 111111
Tổng quát:

image008

BTV116b:
Cô Thu có nhiều anh em trai hơn chị em gái. Cậu Dũng có nhiềiu chị em gái hơn anh em trai. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi số con trai và số con gái trong gia đình bằng nhau.
Nếu số con trai và số con gái trong gia đình bằng nhau, thì trường hợp cô Thu có số anh em trai gấp đôi số chị em gái chỉ có thể xảy ra khi cô Thu có 2 anh em trai và 1 chị em gái.

Như vậy:  ba má cũa cô Thu và cậu Dũng có 4 đứa con: 2 trai, 2 gái.

Bài toán có thể giải bằng đại số như sau:
Gọi x và y lần lượt là số con trai và số con gái trong gia đình. Có 2 phương trình phải giải là:
x = 2(y – 1)
y = (x – 1) + 1

Giải hệ thống phương trình thì được:   x = y = 2

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK118

 
%d bloggers like this: