ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN118


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK118 – Bài: DVSN118SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC118


image004

TOÁN VUI


BTV118a –   Hai người đánh nhiều ván cờ tướng. Thắng 2 điểm, huề 1 điểm, thua 0 điểm. Hỏi vậy, có trường hợp nào mà điểm của hai người là 5 và 10 hay không?

BTV118b –   Bác Sáu lái xe từ Sydney lên Canberra. Đi được 1 giờ thì xe bị truc trặc. Sau khi sửa xe, Bác tiếp tục cuộc hành trình nhưng với vận tốc chỉ bằng 3/5 vận tốc lúc trước nên bác đến Canberra trể mất 1 giờ 20 phút. Bác nghĩ nếu xe chạy thêm 50km nữa rồi mới hư thì Bác có thể tới Canberra sớm hơn 20 phút. Hỏi vậy: khoảng đường Sydney – Canberra dài bao nhiêu?

LỜI GIẢI:      Kỳ BK117


image006

 

BTV117a:
Gọi A và B là 2 người bạn. A có 2 điểm và B 11 điểm. A có 2 điểm do có 2 ván cờ huề. Hai ván cờ huề nầy cũng chơi bởi B. Ngoài 2 ván cờ huể, B có 11 – 2 = 9 điểm. Chín điểm nầy phải do B có 3 ván cờ thắng.
Tóm lại: Hai bạn A và B đã đánh 2 + 3 = 5 ván cờ trong đó một bạn thắng 3 ván huề 2 ván, bạn kia thua 3 ván huề 2 ván.

BTV117b:
Có N số hợp bởi 3 trong 5 con số 1, 2, 3, 4, 5. Số nầy bằng số chỉnh hợp của 5 vật chập 3:
N = 5! / (5 – 3)! = 5 x 4 x 3 = 60

Trong 60 số nầy, sự hiện diện của 5 con số 1, 2, 3, 4, 5 phải đều nhau, tức là mỗi con số phải hiện diện 60 / 5 = 12 lần trong các cột hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm của các số.

Tổng số các con số ở hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm, mỗi hàng, bằng:
12 (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 180

Suy ra: tổng số các số hợp bởi 3 trong 5 con số 1, 2, 3, 4, 5 bằng:

T = 180 + (180 x 10) + (180 x 100) = 19,980

_____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK119

 
%d bloggers like this: