ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN119


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK119 – Bài: DVSN119SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC119


image004

TOÁN VUI


BTV119a –   Nếu cột đèn cao 20m có cái bóng trên mặt đất dài 5m. Hỏi vậy: bóng cây cột đèn cao 32m dài bao nhiêu trên mặt đất?

BTV119b –   Tài phải đem nộp cho thủ lảnh 5 trái dừa. Từ nhà đến dinh của thủ lảnh, Tài phải đi qua 10 trạm gác. Ở mỗi trạm gác, Tài phải nộp 1 trái dừa cho mỗi bao dừa mang theo, mỗi bao đựng tối đa 10 trái dừa. Hỏi vậy: Tài phải mang theo ít nhất bao nhiêu trái dừa để khi đến nơi, Tài còn đủ 5 trái dừa nộp cho thủ lảnh?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK118


image006

BTV118a:    Sau mỗi ván cờ, dù có người thắng hay huề, điểm của ván cờ cũng là 2 điểm, hưởng bởi người thắng hay chia đều cho hai người. Do đó, tổng số điểm của 2 người đánh cờ luôn luôn là một số chẳn. Vì 5 + 10 = 15 là số lẻ, nên tỉ số 5-10 không có trường hợp nào xảy ra.

image008


Xem các lời giải kỳ tới BK120

 
%d bloggers like this: