ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN121


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK121 – Bài: DVSN121SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC121


image004

TOÁN VUI


BTV121a – Trong một tiệc sinh nhật của bé Tim, có 10 bé có ly nước ngọt, 8 bé có cái bánh ngọt và 6 bé vừa có nước ngọt và bánh ngọt. Hỏi vậy buổi tiệc có bao nhiêu bé tham dự?

BTV121b – Trong một phòng kín có 3 bóng đèn nối với 3 công tắc điện ở ngoài phòng. Bạn cần biết công tắc nào liên quan đến bóng đèn nào mà chỉ được phép mở cửa và đi vào phòng một lần duy nhất. Bạn phải làm thế nào?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK120


image006

BTV120a:
Con chim có: Đầu dài 9 cm
Đuôi = Đầu + ½ Mình = Đầu + ½(Đầu + ½ Đuôi)
=> 4 Đuôi = 6 Đầu + 1 Đuôi
=> 3 Đuôi = 6 Đầu = 6 x 9 cm = 54 cm
=> Đuôi = 54/3 cm = 18 cm
=> Mình = Đầu + ½ Đuôi = 9 cm + ½ 18 cm = 18 cm
=> Chiều dài con chim = Đầu + Mình + Đuôi = 9 + 18 + 18 = 45 cm

BTV120b:
Nếu mỗi loại, ông chủ trại chỉ mua 1 con thì tổng số tiền mua là
$50 + $35 + $25 + $10 = $120
Nếu như vậy thì giá trung bình của một đầu thú vật là $120/4 = $30 chớ không phải $31!
Chắc là ông chủ trại có mua loại gì đến 2 con, tổng số là 5 con và giá tổng cộng phải là
$31 x 5 = $155
Số nầy nhiều hơn số tiền $120:
$155 – $120 = $35
Số tiền $35 nầy đúng là giá của 1 con trừu!
Như vậy: ông chủ trại đã mua đến 2 con trừu, tức là ông đã mua:

1 con lừa, 2 con trừu, 1 con dê và 1 con heo

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK122

 
%d bloggers like this: