ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN122


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK122 – Bài: DVSN122SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC122


image004

TOÁN VUI

BTV122a – Làm sao chia 9 con số tứ 1 đến 9 thành 3 nhóm có tổng số bằng nhau?

BTV122b – Trong một cuộc kiểm tra dân số, nhân viên chính phủ hỏi người chủ gia đình về tuổi tác của các đứa con trong nhà và được trả lời là “Nếu ông nhân tuổi của chúng thì được 72, còn nếu ông cộng tuổi của chúng thì ông được số nhà nầy”. Suy nghĩ một chút rồi vị nhân viên nói “Ông có thể cho tôi biết thêm một chi tiết nữa được chứ?” và được trả lời là “Thằng lớn nhất của tôi thích ăn chocolat”. Hỏi vậy tuổi của ba đứa con trong nhà là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK121


image006

BTV121a:
Số bé có ly nước ngọt hay cái bánh ngọt bằng 10 + 8 = 18. Trong số nầy, có bé đựợc tính đến 2 lần, nếu bé vừa có ly nước ngọt vừa có bánh ngọt.
Số bé vừa có ly nước ngọt vừa có bánh ngọt là 6.
Số bé tham dự tiệc sinh nhật thật ra chỉ có 18 – 6 = 12 bé.

BTV121b:
Mở công tắc thứ nhất. Đợi vài phút rồi tắt công tắc nầy.
Mở công tắc thứ hai. Sau đó mở cửa và đi vào phòng kín.
Công tắc thứ hai là của bóng đèn đang cháy trong phòng.
Lấy bàn tay rờ 1 trong 2 bóng đèn còn lại.
Nếu bóng đèn nầy nóng, thì nó nối với công tắc thứ nhất và bóng đền còn lại nối với công tắc thứ ba.
Nếu bóng đèn nầy lạnh, thì nó nối với công tắc thứ ba và bóng đền còn lại nối với công tắc thứ nhất.

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK123

 
%d bloggers like this: