ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN123


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK123 – Bài: DVSN123SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC123:


image004

TOÁN VUI


BTV123a – Khoảng cách từ địa cầu đến mặt trời là 161 triệu km. Vận tốc của ánh sáng là 299,460 km trong 1 giây và ánh sáng mất 8 phút từ mặt trời mới đến được địa cầu. Giả sử mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng. Nếu vì lý do gì đó mà vận tốc ánh sáng tăng lên gắp đôi, thì mặt trời sẽ mọc lúc mấy giờ?

BTV123b – Ông bà Gia, Ông bà Bách và Ông bà Phấn trong hội Cao Niên cùng đi dự một buổi văn nghệ gây quỹ. Các vị cùng ngồi một hàng ghế dài có đánh số 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đặc biệt là quí vị nầy ngồi xen kẻ nhau (Một bà ngồi cạnh một ông), nhưng chỉ có một bà ngồi cạnh ông chồng của mình. Bà Gia ngồi ở ghế só 2 và bà Phấn không ngồi ở ghế số 6. Hỏi vậy: bà nào ngồi kế ông chồng của mình?

LỜI GIẢI: Kỳ BK122


image006

BTV122a:
Ba nhóm {1, 2, 3, 4, 5}, {7, 8} và {6, 9} có cùng tổng số 15. Ba nhóm {1, 2, 3, 9}, {7, 8} và {4, 5, 6} có cùng tổng số 15. Ba nhóm {1, 2, 5, 7}, {3, 4, 8} và {6, 9} có cùng tổng số 15.
Mời độc giả giải bài toán tương tự: Chia 9 con số từ 1 đế 9 thành 5 nhóm có tổng số bằng nhau.

BTV122b:
Bài toán nầy có nhiều chi tiết dễ làm phân tâm người giải.
Phân tích 72 thành nhiều thừa số nguyên tố => 72 = 23 x 32. Vì gia đình có 3 đứa con nên tuổi của chúng có thể là:

a) 3, 3, 8 (có 2 đứa sinh đôi) b) 2, 2, 18 (có 2 đứa sinh đôi)
c) 2, 6, 6 (có 2 đứa sinh đôi) d) 2, 4, 9
e) 3, 4, 6 f) 2, 3, 12

Khi vào nhà nầy, vị nhân viên đã biết rõ số nhà nầy là bao nhiêu.
Trong 5 trường hợp trên, số nhà có thể lần lượt là 14, 22, 14, 15, 13 và 17. Hai trường hợp a) và c) tương ứng với cùng số nhà 14.
Nếu số nhà không phải là 14, mà là 17 thí dụ vậy, thì vị nhân viên đã biết ngay tuổi của 3 đứa con lá 2, 3 và 12 (trường hợp f). Vì số nhà là 14 nên vị nhân viên phân vân không quyết định được là phải chọn trường hợp nào a) 3, 3, 8 hay c) 2, 6, 6. Đó là lý do, ông ta phải xin ông chủ nhà cho biết thêm chi tiết! Và chi tiết là “Thằng lớn nhất thích ăn chocolat”! Trong 2 trường hợp a) và c), thằng lớn nhất của trường hợp a) có 8 tuổi. Trường hợp c) có tới 2 đứa 6 tuổi thì kể như không biết đứa nào là lớn nhất!
Tóm lại, trường hợp a) là câu trả lời, tức là tuổi của 3 đứa con là 3, 3 và 8

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK124

 
%d bloggers like this: