ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN124


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK124 – Bài: DVSN124SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC124:


image004

TOÁN VUI


BTV124a – Trong một tiệc khao quân, có 11 con nai, 7 con bò, 11 con heo, 16 con ngỗng bị thịt. Hỏi vậy có bao nhiêu con gà tây trong buổi tiệc đó?

BTV124b – Bốn đội banh A, B, C và D tranh giải Quốc Khánh theo thể thức vòng tròn, thắng 3 điển, hoà 1 điểm và thua 0 điểm. Kết quả sau cùng là: Đội A: 7 điểm, B: 6 điểm, C: 4 điểm và D: 0 điểm. Xin cho biết sự thắng bại của các đội banh trong các trận đấu.


LỜI GIẢI:     Kỳ BK123


image006


BTV123a:
Ba Mặt trời vẫn mọc lúc 6 giờ sáng vì địa cầu vẫn quay quanh mặt trời như cũ, không tuỳ thuộc vận tốc của ánh sáng!

BTV123b:
Bà Gia ngồi ở ghế số 2 => Các ông chồng ngồi ở các ghế số 1, 3 và 5.
Bà Phấn không ngồi ở ghế số 6 => Bà Phấn ngồi ở ghế số 4
=> Bà Bách ngồi ở ghế số 6.

a) Nếu ông Gia ngồi ghế số 1, ông Bách ghế số 3 và ông Phấn ghế số 50
=> có 2 bà ngồi cạnh chồng mình là bà Gia và bà Phấn
Nếu ông Gia ngồi ghế số 1, ông Phấn ghế số 3 và ông Bách ghế số 5
=> cả 3 bà đều ngồi cạnh chồng mình
b) Nếu ông Bách ngồi ghế số 1, ông Gia ghế số 3và ông Phấn ghế số 5
=> có 2 bà ngồi cạnh chồng mình là bà Gia và bà Phấn
Nếu ông Bách ngồi ghế số 1, ông Phấn ghế số 2 và ông Gia ghế số 5
=> chỉ có 1 bà ngồi cạnh chồng mình là bà Phấn
c) Nếu ông Phấn ngồi ghế số 1, ông Gia ghế số 3 và ông Bách ghế số 5
=> có 2 bà ngồi cạnh chồng mình là bà Gia và bà Bách
Nếu ông Phấn ngồi ghế số 1, ông Bách ghế số 2 và ông Gia ghế số 5
=> không có bà nào ngồi cạnh chồng mình

Tóm lại: Bà Phấn ngồi cạnh chồng mình.


_______________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK125

 
%d bloggers like this: