ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN125


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK125 – Bài: DVSN125SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC125:


image004


image006

LỜI GIẢI:     Kỳ  BK124


image008

 

BTV124a:

Cứ tính mỗi phụ âm là 3, mỗi nguyên âm là 4 thì ắt có đáp số.

Nai = 3 + (4 x 2) = 11
Bò = 3 + 4 = 7
Heo = 3 + (4 x 2) = 11
Ngỗng = (3 x 4) + 4 = 16

= >  Gà tây = (3 x 2) + (4 x 3) = 18 gà tây

BTV124b:

Mỗi đội đấu 3 trận với 3 đội còn lại.

Đội A: 7 điểm => A thắng 2 trận, hoà 1 trận.

Đội B: 6 điểm => B  thắmg 2 trận, thua 1 trận. (Đội B không thể thắng 1 trận và hoà 2 trận, vì như thế, B cỉa có 5 điểm).

Đội C: 4 điểm => C  thắng 1 trận, hoà 1 trận và thua 1 trận.

Đội D: 0 điểm => D  thua cả 3 trận.

A có 1 trận hoà. Trận hoà nầy A đấu với C vì cả B và D đều không có trận hoà
=> Hai trận thắng của A là đối với B và D.

B có 2 trận thắng => Hai trận nầy là đối với C và D vì A không có trận thua.

Tóm lại:

A thắng B và D, hoà với C
B thua A, thắng C và D
C thắng D, hoà A, thua B
D thua A, B và C

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK126

 
%d bloggers like this: