ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN086

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK086  –  Bài: DVSN086

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).
Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 
image002

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC086

image004

 

TOÁN VUI

BTV086a –   Lão Cần đã trải qua 1/4 cuộc đời mình cho tuổi trẻ, 1/8 cho tuổi thanh xuân và 1/2 cho tuổi trưởng thành. Nếu lão Cần đã trải qua 11 năm cho tuổi già thì tuổi trưởng thành của lão Cần được bao nhiêu năm?

 image006
BTV086b –   Có bao nhiêu hình vuông tromg hình bên cạnh, kích thước 6×6? Bằng cách thay đổi kích thước của hình từ
1×1, 2×2, 3×3, vv…, tìm sự liên hệ giữa tổng số hình vuông của 2 hình kích thước (n)x(n) và (n+1)x(n+1).

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK085

image008

 

_______________________
Xem các lời giải kỳ tới BK087

 

 
%d bloggers like this: