ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN087

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK087 – Bài: DVSN087

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 
image002

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC087

image004

 

TOÁN VUI

BTV087a – Bác thợ mộc cần đóng một miếng thiếc vuông vào một khung cây rỗng hình vuông. Mỗi cạnh miếng thiếc, bác cần đóng 31 cây đinh cách đều nhau. Hỏi vậy, bác cần tất cả bao nhiêu cây đinh?

BTV087b – Một công trình cần một toán 8 người thợ làm trong 23 ngày mới xong. Khi công việc tiến hành được 2 ngày, thì có thêm 16 người gia nhập toán. Hỏi vậy, thêm mấy ngày nữa thì công trình sẽ hoàn thành?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK086

image006

 
image008

 

 
%d bloggers like this: