ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN088

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK088 – Bài: DVSN088

 

 

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

image002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC088

image004

TOÁN VUI

BTV088a – Một hủ bằng đất sét nung đựng 50 viên bi đỏ và vàng. Nếu bạn thò tay vào hủ lấy ra 5 viên bi một cách bất kỳ thì thế nào cũng có ít nhất 1 viên bi đỏ. Hỏi vậy số viên bi đỏ và vàng trong hủ nhiều nhất hay ít nhất là bao nhiêu?

BTV088b – Một tù nhân được quan cho một đặc ân là: nếu giải được bài toán mà quan đưa ra, thì tù nhân sẽ được thả, bằng không thì phải nhận án. Bài toán đó như sau: quan đưa cho tù nhân 50 viên bi xanh, 50 viên bi đỏ và 2 cái hũ trống. Quan bảo tù nhân phân bố 100 viên bi đó vào 2 hũ theo bất cứ cách nào. Sau đó, quan bịt mắt tù nhân và sau khi thay đổi vị trí của 2 hũ, quan bảo tù nhân lấy ra 1 viên bi bất kỳ trong hũ nào cũng được. Nếu viên bi đó màu xanh thì tù nhân được thả. Tù nhân phải giải quyết cách nào để hi vọng được thả là tối đa?

LỜI GIẢI: Kỳ BK087

image006

BTV087a:

Bác cần 4 cây đinh ở 4 góc và 31 – 2 = 29 cây đinh ở 4 cạnh của miếng thiếc. Tóm lại, bác thợ mộc cần 4 + (29 x 4) = 120 cây đinh.
Nếu miếng thiếc và khung rỗng có hình đa giác đều n cạnh và bác thợ mộc cần đóng a cây đinh ở mỗi cạnh, thì bác thợ mộc cần tất cả bao nhiêu cây đinh?

BTV087b:

Công trình cần 8 người cùng làm trong 23 ngày, tức là công trình cần 8 x 23 = 184 ngày-thợ. Sau 2 ngày, 8 người thợ đã cung cấp cho công trình 8 x 2 = 16 ngày-thợ. Như vậy, công trình cần thêm 184 – 16 = 168 ngày-thợ mới hoàn thành.
Sau 2 ngày, toán tăng thêm 16 thợ, tức là toán có đến 8 + 16 = 24 thợ.
Để hoàn thành, công trình cần thêm 168 ngày-thợ. Với 24 thợ, công trình sẽ hoàn thành trong 68/24 = 7 ngày.
Tóm lại: thêm 7 ngày nữa thì công trình sẽ hoàn thành.
Độc giả có thể có thể có lời giải ngắn hơn bằng cách nhận xét là số ngày hoàn thành công trình tỉ lệ nghịch với số thợ trong công trình.

 

 

______________________
Xem các lời giải kỳ tới BK089

 
%d bloggers like this: