ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN089

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK089 – Bài: DVSN089

 

 

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

 

image002

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC089

image004

 

TOÁN VUI

 

BTV089a – Bạn thử nhận xét xem 2 phương trình:

   “TWELVE PLUS ONE = 12” và “ELEVEN PLUS TWO = 12”

giống nhau hay khác nhau ở điểm nào?

 

BTV089b – Bốn đôi vợ chồng phải vượt qua một con sông bằng một chiếc xuồng nhỏ chỉ chở được một người thanh niên hay nhiều nhất là hai phụ nữ. Hỏi vậy họ phải sử dụng chiếc xuồng thế nào để tất cả cùng qua sông an toàn?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK088

image006

 

BTV088a:

Số viên bi vàng trong hủ nhiều nhất là 4 vì nếu nếu số nầy lớn hơn 4, thì khi lấy 5 viên bi nầy, thì có thể cả 5 viên bi nầy đều vàng, không có viên bi nào đỏ như trong giả thiết.  Vậy, số viên bi vàng nhiều nhất bằng 4, và số viên bi đỏ ít nhất bằng 46.

Bây giờ, mời độc giả giải lại bài toán với giả thiết mới; hủ đựng 50 viên bi đỏ, vàng và xanh và khi lấy ra 3 viên bi một cách bất kỳ thì thế nào cũng có 1 viên bi đỏ.

 

BTV088b:

Tù nhân chỉ cần bỏ 1 viên bi xanh vào 1 hũ, còn 99 viên bi còn laị, bỏ vào hũ kia. Có 2 hũ mà tù nhân phải thò tay vào để lấy bi. Nếu đó là hũ chỉ chứa 1 viên bi, thì viên bi đó phải là viên bi xanh. Tức là,
tù nhân có 50% được thả. Khi lấy viên bi từ hũ chứa 99 viên bi, hũ nầy chứa 49 viên bi xanh và 50
viên bi đỏ, thì xác suất để viên bi lấy ra có màu xanh bằng 49/99, cũng xấp xỉ bằng 50%. Tức là với hũ nầy, tội nhân cũng có xấp xỉ 50% được thả.
Thật ra, xác suất để tù nhân được thả theo cách phân phối của 100 viên bi vào 2 hũ: hũ A gồm 1 viên bi xanh, hũ B gồm 49 viên bi xanh với 50 viên bi đỏ, phải được tính như sau:
Xác suất để tù nhân không chọn được hũ A bằng p1 = 0.50 hay 50%.
Không chọn được hũ A, đồng nghĩa với tù nhân chọn phải hũ B. Trong hũ B, xác suất để tù nhân không lấy được viên bi xanh (tức lấy được viên bi đỏ) bằng p2 = 50/99.
Suy ra: xác suất để tù nhân không được tha (tức là lấy ra viên bi đỏ) bằng
p1 x p2 = 0.50 x (50/99) ≈ 0.2525
Vậy: xác suất để tù nhân được tha (tức là lấy ra được viên bi xanh) bằng
p = 1 – 0.2525 ≈ 0.7475 hay 74.75%

 

_______________________
Xem các lời giải kỳ tới BK090

 
%d bloggers like this: