ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN090

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK090 – Bài: DVSN090

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

image002

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC090

image004

 

TOÁN VUI

 

BTV090a – Một người rưởi ăn một rưởi cái bánh trong một phút rưởi. Hỏi vậy phải có bao nhiêu
người để ăn 60 cái bánh trong 30 phút ?
BTV090b – Ba đội bóng A, B và C cùng tranh giải theo thể thức vòng tròn. Mỗi đội đá 2 trận. Bác Chín được người ta cho biết kết quả như sau:
image006

Làm sao Bác Chín biết được tỉ số các trận đấu?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK089

image008

BTV089a:

“TWELVE PLUS ONE = 12” và “ELEVEN PLUS TWO = 12”
Cả 2 phương trình đều đúng. Cả 2 đều có cùng một số mẫu tự, chỉ khác là các mẫu tự nầy sấp xếp khác nhau thôi!

BTV089b:

Trước hết, 2 phụ nữ (N1 và N2) qua sông và phụ nữ (N1) trở về.
Tiếp theo, 1 thanh niên (T1) qua sông và phụ nữ (N2) trở về.
Hai phụ nữ (N1 và N2) lại qua sông và phụ nữ (N1) lại trở về.
Tiếp theo, 1 thanh niên (T2) qua sông và phụ nữ (N2) lại trở về.
Cứ thế tiếp tục. Khi 4 thanh niên đều qua sông, thì trên bờ vẫn còn
4 phụ nữ (N1, N2, N3 và N4) chưa qua sông.
Hai phụ nữ (N1 và N3) qua sông và phụ nữ (N3) trở về
Hai phụ nữ (N2 và N3) qua sông và phụ nữ (N3) trở về
Hai phụ nữ (N3 và N4) cùng qua sông.

Như vậy thì tất cả 4 đôi vợ chồng đều qua sông an toàn. Chỉ có đều hơi bất công cho các bà trong công việc nầy!

 

______________________________

Xem các lời giải kỳ tới BK091

 
%d bloggers like this: