ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN091

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK091 – Bài: DVSN091

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 
image002

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC091

 
image004

 

TOÁN VUI

 
BTV091a –   Số N = 1467 chia đúng cho 9 vì có tổng số các con số 1 + 4 + 6 + 7 = 18 chia đúng cho 9. Bạn phải sắp xếp lại các con số của số N thế nào để có một số M không chia đúng cho 9?
BTV091b –  Ông Tám đi lạc trong sa mạc. Ngoài nước ra, ông còn đem theo 1 bình đựng 20 dl coca
(dl = decilít = 1/10 lít). Ông muốn uống coca cầm chừng càng lâu càng tốt. Ngày thứ nhất ông uống 1 dl coca rồi châm nước vào cho đầy bình. Ngày thứ nhì, ông uống 2 dl coca (có pha nước) rồi lại châm nước vào cho đầy bình. Ngày thứ ba, ông uống 4 dl coca (có pha nước) và lại châm nước vào cho đầy bình, Cứ thế, tiếp đến ngày thứ 20 thì 20 dl coca hết sạch. Hỏi vậy lúc đó ông Tám đã uống bao nhiêu nước?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK090

image006
 

BTV090a:

Một người rưởi ăn một rưởi cái bánh trong một phút rưởi
Nhân cho 2 => 3 người ăn 3 cái bánh trong 1 phút 30 giây
=> 1 người có thể ăn 1 cái bánh trong 1 phút 30 giây hay 90 giây
=> Trong 30 phút hay 1,800 giây, 1 người có thể ăn 1,800/90 = 20 cái bánh
=> Cần 60/20 = 3 người để ăn 60 cái bánh trong 30 phút !
 

BTV090b:

Đội A thua cả 2 trận nhưng đá vô gôn đối phương 2 quả.
Đội B đá vô gôn đối phương 3 quả.
=> Đội B thắng đội A với tỉ số 3-2.
=> Đội A cũng thua đội C
Đội C có 1 trận hoà, đá vô gôn đối phương và không bị đá lọt gôn nào.
=> Trận hoà của đội C phải đối với đội B, không thể đối với đội A vì đội A thua cả 2 trận
=> Đội C hoà đội B với tỉ số 0-0, vì đội B chỉ có 3 quả thắng, tất cả đối với đội A
Đội C còn 2 gôn thắng, xảy ra trong trận C đấu với A.

Tóm lại:   Tỉ số các trận đấu là:  A/B: 2-3     A/C: 0-2      B/C: 0=0

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK092

 

 
%d bloggers like this: