ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN092

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK092 – Bài: DVSN092

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 
image002

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC092

 
image004

 

TOÁN VUI

 
BTV092a – Tìm các số N = abc có 3 con số a, b, c khác 0 với b gấp 4 lần c và a nhỏ hơn b 3 đơn vị.

BTV092b – Lão Mưu nói rằng tuổi của cháu nội lão tính bằng ngày bằng tuổi của con trai lão tính bằng tuần, và tuổi của cháu nội lão tính bằng tháng bằng tuổi của lão tính bằng năm. Tổng cộng tuổi của lão, của con trai lão và cháu nội lão bằng 100 năm. Hỏi vậy tuổi cuả lão Mưu là bao nhiêu? Giả sử: 1 năm có 12 tháng, 52 tuần lễ, 364 ngày.

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK091

 
image006

 

BTV091a:

Quay con số 6 nửa vòng tròn để có số 9. Số N sẽ thành số M = 1497 không chia đúng cho 9 vì tổng số các con số 1 + 4 + 9 + 7 = 21 không chia đúng cho 9.
Mời độc giả giải bài toán tương tự: phải sắp xếp lại các con số thế nào để hệ thức 76 = 24 trở thành đúng?
 

BTV091b:

Ngày thứ nhất, ông Tám uống 1 dl coca trong bình. Ngày thứ nhì, ông uống 2 dl coca pha nước. Ngày thứ ba, ông uống 3 dl coca pha nước. Đến ngày 20, ông uống 20 dl coca pha nước.
Suy ra, đến ngày 20, ông Tám đã uống được:

N = 1 + 2 + 3 + …… + 19 + 20 dl coca pha nước
hay N = 1 + 2 + 3 + …… + 19 + 20
N = (20 x 21) / 2 = 210 dl coca pha nước
[ Áp dụng công thức: 1 + 2 + 3 + 4 + ……… + n = n(n + 1) / 2]

Đến ngày thứ 20 thì 20 dl coca hết sạch. Suy ra, số nước mà ông Tám đã uống cho đến ngày thứ 20 bằng:
210 – 20 = 190 dl nước hay 19 lít nước.

 
_______________________________

Xem các lời giải kỳ tới BK093

 

 
%d bloggers like this: