ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN093

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK093 – Bài: DVSN093

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 
image002

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC093

 
image004

 

TOÁN VUI

 
BTV093a – Lấy 24 giờ trừ bớt 1 ngày. Hỏi vậy còn lại bao nhiêu giây?

BTV093b – An có nhiều bạn có phòng ở trên cùng một cao ốc. Hôm nọ, An đến rủ các bạn cùng đi picnic. An đi thang máy đến tầng thứ tư để gặp Bình và cả hai cùng đi bộ xuống 2 dãy cầu thang để gặp Cang và cả 3 cùng vào thang máy, đi lên ngang qua 3 tầng lầu thì ra để gặp Dũng. Dũng ở tầng cao nhất, chỉ còn 1 tầng nữa là đến tầng chót. Hỏi vậy: cao ốc có tất cả mấy tầng?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK092

image006

 

BTV092a:

 
Ta có: b = 4c (1) a = b – 3 (2)
Từ (1), suy ra c = b/4
Vì c là con số nhỏ hơn 10, nên b = 4 và b = 8
Suy ra: c = 1 và c = 2
và a = 1 và a = 5 theo (2)

Tóm lại: có 2 số N: N = 141N = 582

Mời độc giả giải lại bài toán với điều kiện mới: a, b, c ≠ 0 , b = 3c , a = b – 7

 

BTV092b:

Gọi m, c và n lần lượt là tuổi tính theo năm của lão Mưu, của con trai và của cháu nội lão Mưu. Ta có các phương trình:
n x 364 = c x 52 (1)
n x 12 = m (2)
m + c + n = 100 (3)
Từ (2), suy ra tuổi của cháu nội lão Mưu:
n = m/12 (4)
Từ (1) và (4), suy ra tuổi của con trai lão Mưu:
c = 364 n / 52 = (364 x m) / (52 x 12) (5)
Thay trị số của n và c từ (4) và (5) vào (3):
m + 364m/ 624 + m/12 = 100
Suy ra: (1 + 364/624 + 1/12) m = 100 => (1040/624) m = 100
= > Tuổi của lão Mưu: m = 100 x 624 / 1040 = 60

Tóm lại: Tuổi của lão Mưu là 60.

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK094

 
%d bloggers like this: