ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN096

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK096 – Bài: DVSN096

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 
image002

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC096:

 
image004

 

TOÁN VUI

 

BTV096a –   Ta biết rằng trong hệ thống số La mã V = 5, X = 10 trong hệ thống thập phân. Hỏi vậy, với số La mã, V – V và X – X bằng bao nhiêu?

BTV096b –   Đây là một trò chơi. Bạn đưa cho khách một máy tính cầm tay và viết lên bảng số
N = 12345679 (để ý là không có con số 8). Bạn bảo khách nghĩ đến 1 con số của số N, rồi nhân con số đó với 9. Sau đó, lấy kết quả nhận được nhân với số N rồi cho bạn biết kết quả sau cùng. Với kết quả nầy, bạn biết được con số của số N mà khách đã nghĩ trong đầu! Mời bạn giải thích.

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK095:

 
image006
 

BTV095a:
123 + 4 – 5 + 67 – 89 = 100
12 – 3 – 4 + 5 – 6 + 7 + 89 = 100
Mời độc giả tìm các lời giải khác.

BTV095b:
Gọi x và y là dư số lần lượt của a và b khi chia cho 3.
Nói khác đi, đặt a = 3m + x và b = 3n + y với x và y bằng 1 hay 2
Giả sử a > b => a – b = 3(m – n) + x – y

Theo giả thiết, a – b không chia đúng cho 3 nên x – y ≠ 0 hay x ≠ y
c = (a + 1)(b + 1) = (3m + x + 1)(3n + y + 1)
= 9mn + 3m(y + 1) + 3n(x + 1) + (x + 1)(y + 1) =  bs3 + (x + 1)(y + 1)

Xét các trường hợp:
x = 1 y = 2 => (x + 1)(y + 1) = 2 x 3 = 6 = bs3
x = 2 y = 1 => (x + 1)(y + 1) = 3 x 2 = 6 = bs3
=> c chia đúng cho 3

Số 2010 có 2 + 0 + 1 + 0 = 3 chia đúng cho 3, nên có thể tìm 2 số a và b.

Phân tích 2010 thành thừa số nguyên tố:
2010 = 2.3.5.67 = 2.3 x 5.67 = (5 + 1)(334 + 1) => a = 334, b = 5
= 3.5 x 2.67 = (14 + 1)(133 + 1) => a = 133, b = 14

________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK097

 

 
%d bloggers like this: