ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN098

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK098 – Bài: DVSN098

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

DVSN098

image002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC098:

image004

TOÁN VUI:

BTV098a –   Bạn có 3 hộp. Hộp A có 13 viên bi trắng, 15 viên bi xanh. Hộp B có 28 viên bi xanh. Hộp C trống không. Bạn lấy ra 2 viên bi ở hộp A một cách bất kỳ. Nếu 2 viên bi khác màu, bạn bỏ viên bi trắng trở lại hộp A, còn viên kia bỏ vào hộp C. Nếu 2 viên bi cùng màu, thì bạn bỏ cả 2 vào hộp C và lấy 1 viên xanh ở hộp B bỏ vào hộp A. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi hộp A chỉ còn chứa 1 viên bi. Hỏi vậy: viên bi cuối cùng đó có màu gi?

BTV098b –   Ti và Tèo dành các quả banh quần vợt. Ti nói “Không công bình, mầy có gấp 3 lần của tao”. Tèo đưa thêm cho Ti 10 quả, nhưng Ti vẫn than phiền “ Cũng chưa công bình, mầy có gấp 2 lần của tao”. Hỏi vậy: Tèo phải đưa thêm cho Ti bao nhiêu quả banh để cho công bình?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK097

image006

BTV097a:
32 + 42 = 52 (1)
52 + 122 = 132 (2)
Cộng vế (1) và (2):
32 + 42 + 52 + 122 = 52 + 132
= > 32 + 42 + 122 = 132
Một bộ bốn số phải tìm là (3,4,12,13)

BTV097b:
Gọi x là số con trai, y là số con gái trong gia đình.
Để ý rằng trong số x con trai có Phong. Số chị em gái của Phong gấp ba lần số anh em trai của Phong:
= > y = 3 (x – 1) (1)
Giả sử Kiều là 1 chị em gái của Phong. Để ý rằng trong số y con gái có Kiều.
Số chị em gái của Kiều gấp đôi số anh em trai của Kiều:
= > y – 1 = 2x (2)
Trừ vế (1) và (2)
= > 1 = x – 3 => x = 4 => y = 9

Tóm lại; gia đình Phong có 4 con trai và 9 con gái.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK099

 
%d bloggers like this: