ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN099

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK099 – Bài: DVSN099SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

image002

Hướng dẩn Ô Chữ BOC099:

image004

TOÁN VUI

TV099a – Trong năm học vừa qua, ở trường tiểu học hổn hợp ABC, số nữ sinh tốt nghiệp gấp đôi số nam sinh. Nếu 3/4 số nữ sinh và 5/6 số nam sinh đều được chuyển lên trường trung học hổn hợp XYZ, thì tỉ lệ số học sinh tốt nghiệp được chuyển lên trường trung học XYZ so với số học sinh tốt nghiệp toàn trường là bao nhiêu?

TV099b – Hai ông A và B cùng đi từ Sydney đến Canberra trên 1 chiếc xe hơi. Lượt đi, ông A lái 100 km rồi để ông B lái tiếp đến Canberra. Bận về, ông A cũng lái trước và để ông B lái 120 km sau cùng. Hỏi vậy, giữa 2 ông A và B, ông nào lái xe nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu?


LỜI GIẢI:   Kỳ K098:

image006

BTV098a:
Số viên bi trắng trong hộp A chỉ giảm đi từ 2 viên một khi 2 viên bi lấy ra đều có màu trắng. Vì số viên bi trắng lúc đầu là 13, một số lẻ, nên viên bi cuối cùng trong hộp A là viên bi màu trắng.

BTV098b:
Gọi x và y là số quả banh lúc đầu của Ti và Tèo.
Lúc đầu: y = 3x (1)
Sau khi Tèo đưa Ti thêm 10 quả, thì:
y – 10 = 2(x + 10) (2)
Giải hệ thống 2 phương trình (1) và (2):
= >   x = 30, y = 90
Sau khi Tèo đưa thêm Ti 10 quả thì Ti có 40 quả và Tèo 80 quả, gấp đôi của Ti. Tổng cộng số qua banh của Ti và Tèo là 30 + 90 = 120.
Muốn cho công bình, mỗi đứa phải có 60 quả.

Vậy: Tèo phải đưa cho Ti thêm 60 – 40 = 20 quả banh nữa.

________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK100

 
%d bloggers like this: