ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN134


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK134 – Bài: DVSN134SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC134:


image004

TOÁN VUI


BTV134a –
   
Có một tháng bắt đầu bằng Thứ Ba và kết thúc cũng bằng Thứ Ba . Hỏi vậy tháng đó là tháng mấy?

BTV134b –   Giáo sư Tài có 2 đồng hồ treo tường chạy rất đúng giờ. Tối qua, khi một cơn giông mạnh khủng khiếp làm rung chuyển căn nhà, 2 đồng hồ đó ngưng lại cùng một lúc rồi bắt đầu chạy lại cũng cùng một lúc. Đến sáng, khi nhìn 2 đồng hồ, giáo sư ngạc nhiên thấy một chiếc vẫn chạy thuận chiều như cũ và chỉ 6.50 còn chiếc kia lại chạy ngược chiều và chỉ 8.20. Hỏi vậy: 2 chiếc đồng hồ ngưng chạy lúc nào?

LỜI GIẢI:       Kỳ BK133

image006

BTV133a:
Trong hệ thống cơ số 2, số lẻ (sau phần nguyên) được biểu diễn bằng những luỹ thừa có số mũ âm của 2, thí dụ:

1/2 = 1×2-1, 1/4 = 1×2-2, 1/8 = 1x 2-3, …
=> 21.5 = 21 + 0.5 = 21 + 1/2 = 21 + 1×2-1
=> (21.5)10 = 21 + 1×2-1 = (10101)2 + 1×2-1 = (10101.1)2

Dấu chấm dùng để phân cách phần nguyên và phần lẻ.
Câu hỏi thêm:  Viết số thập phân (21.25) trong hệ thống cơ số 2?

BTV133b:
Mỗi giờ 2 xe lửa gần nhau 30 + 30 = 60km.
Vì khoảng cách lúc đầu là 2 km nên 2 xe lửa đụng nhau sau:
60 phút x 2 / 60 = 2 phút
Trong 2 phút đó, ruồi đã bay được:
60km x (2/60) = 2 km

Tóm lại: khi 2 xe lửa đụng nhau thì ruồi đã bay được 2 km.


______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK135

 
%d bloggers like this: