ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN135


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK135 – Bài: DVSN135SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC135


image004

TOÁN VUI


BTV135a –  Một người rưởi ăn một rưởi cái bánh trong một phút rưởi. Hỏi vậy phải có bao nhiêu người để ăn 60 cái bánh trong 30 phút ?

BTV135b –  Một con ong đực chỉ có một người mẹ nhưng một con ong cái có cả cha lẫn mẹ. Tính tổng cộng tổ tiên của một con ong đực kể từ 10 thế hệ trước, không kể thế hệ của chính nó.

LỜI GIẢI:       Kỳ BK134


image006

BTV134a:

Giữa ngày thứ nhất và ngày thứ 28 của tháng có 4 tuần lễ hay 28 ngày.
Nếu ngày đầu tháng là Thứ Ba thì ngày thứ 28 là ngày Thứ Hai và ngày thứ 29 là ngày Thứ Ba.
Vậy, tháng bắt đầu bằng ngày Thứ Ba và kết thúc cũng bằng ngày Thứ Ba là Tháng Hai nhuận có 29 ngày.

BTV134b:

Từ 8.20 tối đến 12.00 khuy, có 3 giờ 40 phút.
Từ 12 giờ khuya đến 6.50 sáng, có 6 giờ 50 phút
=> Từ 8.20 tối đến 6.50 sáng, có 3.40 + 6.50 = 10 giờ 30 phút
Vì 2 đồng hồ chạy rất đúng giờ như nhau, nên khoảng thời gian mà 2 đồng hồ chạy lại sau khi ngừng bằng phân nửa của 10 giờ 30 phút, hay 5 giờ 15 phút.
Suy ra, 2 đồng hồ ngưng chạy lúc 6.50 – 5.15 = 1 giờ 35 phút ban đêm.

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK136

 
%d bloggers like this: