ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN138


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK138 – Bài: DVSN138SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC138


image004

TOÁN VUI


BTV138a – Thay mỗi mẫu tự dưới đây bằng một con số khác nhau sao cho hệ thống sau đây
được nghiệm đúng:

A x B = 18
B – A = C
A + A = E

BTV138b –   Chứng minh rằng X5 – X3  chia đúng cho 24, X là một số nguyên dương bất kỳ.

LỜI GIẢI:           Kỳ BK137


image006

BTV137a:
Điểm sau mỗi ván cờ là 2, nên tổng số điểm của 2 người luôn luôn là một số chẳn..
Vì 7 + 10 = 17 là một số lẻ, nên trường hợp 7, 10 điểm không thể xảy ra.

BTV137b:
Có 2 vali và khoảng đường là 6km, tương đương với 1 vali và 12km khoảng đường.
Để công bình, mỗi người phải xách vali 12/3 = 4 km.
Gọi A, B và C là 3 người khuân vác và chia khoảng đường 6km làm 3 đoạn X, Y và Z, mỗi đoạn 2 km.
Sự phân công như sau:

A xách vali thứ nhất đi hết khoảng đường X và Y
B xách vali thứ hai, đi hết khoảng đường X rồi trao vali thứ hai cho C
C xách vali thứ hai đi hết khoảng đường Y và Z
Khi A đi hết khoảng đường X và Y thì trao vali thứ nhất cho B để B đi hết khoảng đường Z.

Như vậy thì A, B và C mỗi người xách vali 4km như nhau!

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK0139

 
%d bloggers like this: