ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN141


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK141 – Bài: DVSN141SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC141


image004

TOÁN VUI


BTV141a – Nếu bạn phải uống 3 viên thuốc, mỗi viên cách nhau một giờ thì trong bao lâu bạn uống hết 3 viên thuốc?

BTV141b – Hôm qua là ngày thứ mấy nếu Thứ Năm đi trước ngày mốt 3 ngày?

 

LỜI GIẢI:       Kỳ BK140


image006

 

BTV140a:
Nếu bạn trả lời là có 10 hay 11 con số 9 khi bạn đếm từ 1 đến 100, thì câu trả lời đó sai. Bạn hãy tính lại xem có phải là có đến 20 con số 9 không?

Bây giờ, mời bạn tính xem có bao nhiêu con số 1 khi bạn đếm từ 1 đến 100 và bao nhiêu con số 1 khi bạn đếm từ 1 đến 200.

BTV140b:
Gọi a, b là 2 cạnh góc vuông và c là cạnh huyền của tam giác vuông có chu vi P và diện tích A.

Ta có:

a + b + c = P        (1)
ab = 2A                (2)

Theo định lý Pythagore, ta có:        a2 + b2 = c2        (3)

Bình phương 2 vế của (1):              (a + b + c)2 = P2

=> 2c2 + 4A + 2cP = P2

=> c = (P2 – 4A) / 2P

 

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK142

 
%d bloggers like this: