ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN142


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK142 – Bài: DVSN142SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC142


image004

TOÁN VUI


BTV142a – Nếu bạn phải làm một cuộc điều tra về ngày sinh của dân chúng, thì bạn phải hỏi sinh nhật của ít nhất là bao nhiêu người mới chắc chắn là có 2 người có cùng sinh nhật?

image002
BTV142b – Một bàn cờ tây kích thước 8×8 có 64 ô, tô xen kẻ trắng đen như hình vẽ. Một thẻ domino có thể che lấp 2 ô của bàn cờ và 32 thẻ domino sẽ có thể lấp hết bàn cờ. Nếu bạn cắt bỏ 2 ô ở 2 góc đối diện của bàn cờ, thì bàn cờ còn 62 ô.

Hỏi vậy: bàn cờ đã bị cắt 2 góc có thể được lấp đầy bởi 31 thẻ domino không?
Giải thích lý do.

LỜI GIẢI:      Kỳ BK141


image008


BTV141a:
Chỉ trong 2 giờ là bạn đã uống hết 3 viên thuốc!
Thí dụ lúc 9 giờ, 10 giờ và 11 giờ. Từ 9 giờ đến 11 giờ khoảng cách là 2 giờ!!!

BTV141b:
Để ý các cách gọi ngày sau đây, thí dụ ngày hôm nay là Thứ Tư:

Ngày hôm kia ………. Thứ Hai (trước ngày hôm qua 1 ngày)
Ngày hôm qua ……… Thứ Ba (trước ngày hôm nay 1 ngày)
Ngày mai …………….. Thứ Năm (sau ngày hôm nay 1 ngày)
Ngày mốt ……………. Thứ Sáu (sau ngày hôm nay 2 ngày)

Thứ Năm đi trước ngày mốt 3 ngày.
Ngày mốt đi trước ngày hôm nay 2 ngày.
=> Thứ Năm đi trước ngày hôm nay 3 + 2 = 5 ngày.

Ngày hôm nay đi trước ngày hôm qua 1 ngày.
=> Thứ Năm đi trước ngày hôm qua 5 + 1 = 6 ngày

Tính từ Thứ Năm ngược lại 6 ngày thì được:   Ngày hôm qua là Thứ Sáu.

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK143

 
%d bloggers like this: