ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN143


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK143   –   Bài:  DVSN143SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC143


image004

TOÁN VUI


BTV143a – Một hủ rượu thuốc dung tích 1 lit đựng 99% rượu và 1% vỏ cây thuốc. Sau 1 tháng, vì bốc hơi nên hủ chỉ còn 98% rượu. Hỏi vậy, sau 1 tháng, dung tích của rượu trong hủ là bao nhiêu?

BTV143b – Trong cuộc thi chạy marathon 40km ở một miền vắng vẻ không có bóng người. An mang theo một bình nhựa đựng nước. Trong 20 km đầu, An tiêu thụ hêt 1.4 lít nước mỗi 10 km. Chợt nhớ là mình còn 20 km đường phải vượt qua nữa mà nước thì còn ít, sợ không đủ nên An bắt đầu giới hạn uống nước.
Hỏi vậy: An phải tiêu thụ nước thế nào để mức tiêu thụ nước trung bình của cả cuộc đua Marathon của An là 1 lít mỗi 10 km?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK142


image006


BTV142a:
Bạn phải hỏi sinh nhật của ít nhất là 367 người mới chắc chắn là có 2 người có cùng sinh nhật. Thật vậy, một năm có nhiều nhất là 366 ngày (năm nhuần, 365 ngày nếu năm không nhuần). Trường hợp bất lợi nhất là bạn không tìm được 2 người có cùng sinh nhật (cùng ngày, cùng tháng) trong 366 người đầu tiên, nhưng nếu hỏi thêm một người nữa, thì sinh nhật của người nầy phải trùng với sinh nhật của một người nào đó trong số 366 người trước

image002
BTV142b:
Trong một bàn cờ tây, 2 ô ở 2 góc đối diện luôn luôn có cùng màu, cùng đen hoặc cùng trắng. Một bàn cờ có 64 ô, 32 ô đen, 32 ô trắng. Một thẻ domino che lấp 2 ô khác màu của bàn cờ, nên 32 thẻ domino có thể lấp đầy bàn cờ.
Vì 2 ô bị cắt của bàn cờ có cùng màu nên trong 62 ô còn lại của bàn cờ, có 32 ô cùng một màu và 30 ô cùng một màu khác.

Vậy, bàn cờ bị mất 2 ô ở 2 góc đối diện không thể che lấp bằng 31 thẻ domino.

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK144

 
%d bloggers like this: