ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN146


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK146   –   Bài:  DVSN146SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC146

image004

TOÁN VUI

BTV146a – Trong ngăn tủ đựng vớ của An, có 10 chiếc vớ đen, 10 chiếc vớ trắng và 1 chiếc vớ đỏ
(bị mất 1 chiếc khi giặt). Hỏi vậy An phải lấy ra bao nhiêu chiếc vớ để chắc chắn có 2 chiếc vớ cùng
màu mà không phải nhìn vào ngăn tủ?

BTV146b – Tí đánh cá với Tèo. Tí nói: “Tôi có 4 viên bi: 1 trắng, 1 xanh và 2 đỏ. Tôi lấy ra 2 viên bi, dấu đi 1 viên và trình cho bạn xem 1 viên. Đó là 1 viên bi đỏ. Nếu viên bi kia cũng có màu đỏ thì bạn thắng, còn không phải, thì tôi thắng. Không biết Tèo có dám bắt cá với Tí không? Bạn khuyên Tèo thế nào?

LỜI GIẢI:    Kỳ  BK145

image006


BTV145a:
Có X số hợp bởi 3 trong 6 con số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Số nầy bắng số chỉnh hợp của 6 vật chập 3:
X = 6! / (6 – 3)! = 6 x 5 x 4 = 120
Trong đó, có Y số bắt đầu bằng 0. Số nầy bằng số chỉnh hợp của 5 vật chập 2:
Y = 5! / (5 – 2)! = 5 x 4 = 20

Tóm lại, có 120 – 20 = 100   số hợp bởi 3 trong 6 con số 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Mời độc giả giải bài toán tương tự: Có bao nhiêu số hợp bởi 5 trong 10 con số 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 (Đáp: 27,216)

BTV145b:
Gọi N là số phải tìm.
N + 5 chia đúng cho 5 => N chia đúng cho 5 => N tận cùng bằn 0 hay 5     (1)
N + 7 chia đúng cho 7 => N chia đúng cho 7
=> N tận cùng bằng 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3             (2)
Theo (1) và (2) thì N phải tận cùng bằng 5           (3)
N + 8 chia đúng cho 8 => N chia đúng cho 2 => N là số chẳn        (4)
Hai điều kiện (3) và (4) không thể cùng thoả được.

Tóm lại: Không có số nào thoả cho những điều kiện đòi hỏi.

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK147

 
%d bloggers like this: