ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN151


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:   BK151   –   Bài:   DVSN151SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC151


image002

TOÁN VUI

BTV151a – Tìm một ngày trong năm theo Anh ngữ với các điều kiện sau đây:

1) Tháng không chứa mẫu tự A
2) Ngày có chứa mẫu tự U
3) Tháng không chứa mẫu tự E nhưng ngày thì có chứa mẫu tự E

BTV151b – Giải bài toán mẫu tự:

    X  X  X  X

+  Y  Y  Y  Y

    Z  Z  Z  Z

=========

Y  X  X  X  Z


LỜI GIẢI:      Kỳ BK150image006

BTV150a:
Để đoạt giải quán quân, một đấu thủ phải gặp tất 19 đấu thủ còn lại.

Tóm lại, có tất cả 19 trận đấu.

 

BTV150b:
Số lít rượu và số lít nước trong các thùng theo tỉ lệ 2 ↔ 1

=> Tổng số lít rượu và nước trong các thùng phải là một bội số của 3

Trong 6 dung tích: 16, 18, 22, 23, 24 và 34 lít, 18 và 24 là 2 bội số của 3, tức là 2 thùng 18 lít và 24 lít phải chứa rượu hoặc nước.

Còn lại 4 dung tích 16, 22, 23 và 34 lít.  Trong 4 dung tích nầy, ta phải tìm 3 dung tích có tổng số là bội số của 3.

Có 4 trường hợp:

16 + 22 + 23 = 61 không chia đúng cho 3
16 + 22 + 34 = 72 chia đúng cho 3
22 + 23 + 34 = 79 không chia đúng cho 3
23 + 34 + 16 = 73 không chia đúng cho 3

Tóm lại:  tổng số các dung tích 18, 24, 16, 22, 34 là một bội số của 3, nên các thùng tương ứng chứa rượu hoặc nước.

Suy ra:   Thùng trống có dung tích 23 lít.

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK152

 
%d bloggers like this: