ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN153


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK153  –  Bài:  DVSN153SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


image002

 

Hướng dẩn BOC153

image004

 

TOÁN VUI

BTV153a – Bạn có một mảnh giấy hình vuông ABCD và chỉ một cái kéo, không có viết, thước và compa. Làm sao bạn cắt ra được một hình bát giác đều từ mảnh giấy đó?

BTV153b – Ông chủ quán có một hủ lớn đựng 20 lit rượu và 2 hủ trống dung tích 3 lit và 5 lít. Làm sao ông chủ quán chiết ra được 4 lít rượu để bán cho khách?

 

LỜI GIẢI:      Kỳ BK152

 

image006

 

BTV152a:
Nhiều người trả lời sai là xác suất đó bằng ½. Thật ra, xác suất đúng là 1/3! Tại sao?
Thảy 2 đồng tiền, có 4 trường hợp có thể xảy ra là:

 HH HC CH CC              (H: Hình, C: Chữ)

Loại trường hợp CC ra vì 1 đồng tiền đã có mặt Hình, còn lại 3 trường hợp có thể xảy ra.
Do đó, xác suất để đồng tiền còn lại có mặt Hình là 1/3.
BTV152b:
Các số chính phương gồm 2 con số có: 16, 25, 36, 49, 64, 81
Các số lập phương gồm 3 con số có: 125, 216, 343, 512 và 729
Các số chính phương gồm 2 con số nối đuôi nhau (Số ở hàng đơn vị của số trước là số ở hàng chục của số sau) gồm có:

16, 64, 49 => D = 1, E = 6, F = 4, G = 9 => D x E x F x G = 216
36, 64, 49 => D = 3, E = 6, F = 4, G = 9 => D x E x F x G = 648
81, 16, 64 => D = 8, E = 1, F = 6, G = 4 => D x E x F x G = 182

Trong 3 số 216, 648 và 182 chỉ  216 = 63  là 1 số lập phương.

Tóm lại: Số điện thoại phải tìm là: 216-1649

 

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK154

 
%d bloggers like this: