ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN154


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:   BK154   –   Bài:   DVSN154SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


image002

Hướng dẩn BOC154

image004

TOÁN VUI

 

BTV154a –  Một xấp bài 52 lá dày 16cm. Nếu bỏ tất cả các lá có hình thì xấp bài còn lại dày bao nhiêu?

BTV154b –  Một con rắn trường trong một ống đồng dài 720 cm với tốc độ 6 cm / 1 giây. Con rắn mất 15 giây mới vào trọn trong ống đồng. Hỏi vậy: chiều dài của con rắn là bao nhiêu? Và trong bao lâu thì con rắn ra khỏi ống đồng?

LỜI GIẢI:   Kỳ  BK153

image006

 

BTV153a:
Xếp tờ giấy sao cho cạnh AB trùng cạnh DC, được trung điểm N và Q,image008
rồi mở tờ giấy ra.
Xếp tờ giấy sao cho cạnh AD trùng cạnh BC, được trung điểm M, P,
rồi mở tờ giấy ra.
Ở góc A của hình vuông, xếp tờ giấy sao cho đoạm MA trùng với MQ
và mở tờ giấy ra, rồi xếp tờ giấy sao cho đoạn QA trùng với QM.
Hai lằn xếp đó cắt nhau tại I.
Tương tự, ở các đỉnh B, C và D của hình vuông, ta được các điểm J, K và L.

Tờ giấy có thể cắt thành hình bát giá đều MJNKPLQI.

 

BTV153b:
Ông chủ quán phải san rượu nhiều bước như sau:
Bước 1: Đổ 5 lít rượu từ bình 20 lít sang bình 5 lít
Bước 2: Đổ rượu từ bình 5 lít đầy bình 3 lít, còn lại 2 lít
Bước 3: Đổ hết rượu từ bình 3 lít sang bình 20 lít
Bước 4: Đổ 2 lít rượu còn lại trong bình 5 lít sang bình 3 lít
Bước 5: Đổ 5 lít rượu từ bình 20 lít sang bình 5 lít
Bước 6: Châm 1 lít rượu từ bình 5 lít thêm vào 2 lít rượu trong bình 3 lit

Như vậy, bình 5 lít giờ chỉ đựng 4 lít rượu. Đó là đáp số của bài toán!

 

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK155

 
%d bloggers like this: