ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN155


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK155   –   Bài:  DVSN155SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC155

image004

TOÁN VUI

 

BTV155a –  Làm sao chứng minh được 7 + 7 = 12 ?

BTV155b – Một nhóm bạn vào ăn tối ở nhà hàng. Tiền ăn phải trả là $2,400. Họ muốn chia đều số tiền nầy, nhưng vì có 2 bạn quên mang theo ví nên các bạn còn lại mỗi người phải trả thêm $100. Hỏi vậy nhóm bạn có bao nhiêu người?

 

LỜI GIẢI:    Kỳ BK154

image006

 

BTV154a:
Nếu bỏ 4 lá Già, 4 lá Đầm và 4 lá Bồi, thì xấp bài còn lại 40 lá.
Bề dày của xấp bài còn lại là 16cm x (40/52) ≈ 12.31cm

BTV154b:
Con rắn vào trọn trong ống đồng khi cái đuôi của nó vào trọn trong ống đồng. Từ lúc đầu rắn bắt đầu vào ống đồng đến khi đuôi rắn vào khuất trong ống đồng là 15 giây. Vì vận tốc trường của rắn là 6 cm/1 giây, nên chiều dài của con rắn là : 6 cm x 15 = 90 cm.

Rắn ra khỏi ống đồng khi đuôi của nó ra khỏi ống đồng. Khoảng đường mà đuôi rắn vào ống đồng và ra khỏi ống đồng chính là chiều dài của ống đồng, tức là 720 cm. Rắn, và do đó đuôi rắn, trường với vận tốc 6 cm/1 giây, nên thời gian để rắn ra khỏi ống đồng bằng:

720 / 6 = 120 giây

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK156

 
%d bloggers like this: