ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN156


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK156   –   Bài:  DVSN156SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC156

image004

TOÁN VUI

BTV156a – Tìm 5 số khác nhau có tích số bằng 120 và tổng số bằng 15.

BTV156b – Ba người bạn rủ nhau chơi trò sau đây: mỗi người tuần tự đổ 3 hột xúc xắc vào một cái tô và cộng các nút trên mặt của các hột xúc xắc. Người nào nhỏ điểm nhất phải góp cho 2 người còn lại số tiền mà họ có. Chỉ chơi có 3 ván và mỗi người thua 1 ván. Sau cùng thì mỗi người còn lại $24. Hỏi vậy: số tiền lúc đầu của ba người bạn là bao nhiêu?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK155

 

image006

 

BTV155a:
Viết số La mã XII, rồi cắt số theo một đường nằm ngang xuyên qua điểm giữa của chữ X.
Hai phần bị tách ra là 2 số 7 La mã (phần dưới phải lật lại). Kết quả:

VII + VII = XII

BTV155b:
Gọi x là số bạn trong nhóm. Tiền ăn là $2,400.
Nếu chia đều thì mỗi bạn phải trả 2400 / x
Vì có 2 bạn quên đem ví, nên các bạn còn lại, mỗi người phải trả 2400 / (x-2)
Vì mỗi bạn còn lại phải đóng thêm $100, nên ta có phương trình:

[ 2400 / (x – 2) ] = ( 2400 / x ) + 100

Đơn giản và rút gọn phương trình trên, ta được phương trình bậc 2:

     x2 – 2x – 48 = 0
=> x2 – 2x + 1 – 49 = 0
(x – 1)2 – 72 = (x – 8) (x + 6) = 0

=> Nghiệm số dương: x = 8

Tóm lại: nhóm bạn có 8 người.

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK157

 
%d bloggers like this: