ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN158


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK158 – Bài: DVSN158SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


image002

Hướng dẩn BOC158:


image004

TOÁN VUI


BTV158a – Nam đi xe bus từ nhà lên chợ, sau đó, quyết định chạy bộ về nhà, mất 8 giờ cả thảy. Nếu tốc độ trung bình của xe bus là 15km/giờ và tốc độ chạy trung bình của Nam là 5km/giờ, thì nhà Nam cách chợ bao nhiêu cây số?

BTV158b – Nếu trên bảng có 2 số a và b thì bạn được phép viết thêm số c = a + b + ab. Nếu bắt đầu bằng 2 số a = 1 và b = 2 thì bạn có thể đạt đến các số 2006 và 2013 hay không?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK157


image006


BTV157a:
Kết quả có thể tìm được dễ dàng bằng cách tính ngược lại chiều giả thiết.
9/10 của 1,000 là 900
8/9 của 900 là 800
7/8 của 800 là 700
…….
Sau cùng, 1/2 của 200 là 100. Đáp số của bài toán là 100.

 

BTV157b:
Canh ăn 1/3 phần các quả chuối còn lại trong thùng. Sau đó, thùng còn 8 quả.
=> 8 quả chuối nầy là 2/3 phần chuối còn lại trong thùng.
=> Phần chuối còn lại trong thùng sau khi Bình ăn xong = 8 x 3/ 2 = 12 quả
Bình ăn 1/3 phần các quả chuối còn lại trong thùng. Sau đó, thùng còn lại 12 quả.

=> 12 quả chuối nầy là 2/3 phần chuối còn lại trong thùng.
=> Phần chuối còn lại trong thùng sau khi An ăn xong = 12 x 3/2 = 18 quả.
An ăn 1/3 phần chuối trong thùng . Sau đó, thùng còn lại 18 quả, là 2/3 thùng chuối lúc đầu.

Thùng chuối lúc đầu có: 18 x 3/2 = 27 quả.


___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK159

 
%d bloggers like this: