ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN160


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK160  –  Bài:  DVSN160SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


image002

Hướng dẩn BOC160:

image004

TOÁN VUI

 

BTV160a – Bạn hãy đếm và viết ra bằng chữ các số nguyên liên tiếp kể từ 1 và ngừng đếm tiếp khi được mẫu tự “L”. Số sau cùng là số mấy?

BTV160b – Chị Bân đem một rổ trứng ra chợ bán. Lần thứ nhất, chị bán nửa rổ trứng và nửa trứng. Lần thứ hai, chị bán phân nửa của phần còn lại lần thứ nhất và nửa trứng. Lần thứ ba, chị bán phân nửa của phần còn lại và nửa quả trứng. Sau đó thì rổ không còn quả trứng nào. Hỏi vậy: lúc đầu chị Bân có bao nhiêu quả trứng trong rổ?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK159

image006

 

BTV159a:
Để ý rằng 36 = 1 x 6 x 6 = 2 x 2 x 9.
Có 2 trường hợp có 3 số, trong đó có 2 số trùng nhau, mà tích số bằng 36 và tổng số bằng 13.  Đó là: 1 x 6 x 6 và 2 x 2 x 9

Theo câu nói “Đứa lớn nhất của tôi là gái” thì đứa lớn nhất không phải là đứa sanh đôi
=> Thu có 3 con: đứa lớn nhất 9 tuổi và 2 đứa kế sanh đôi 2 tuổi.

 

BTV159b:
Chia 9 đồng tiền thành 3 nhóm A, B và C với mỗi nhóm có 3 đồng tiền.

a) Cân A với B.
Nếu không cân bằng, giả sử A nặng hơn B. Gọi A với tên mới là N.
Nếu cân bằng => Đồng tiền giả nằm trong nhóm C. Gọi C với tên mới là N.

b) Cân mỗi bên 1 đồng tiền của N.
Nếu không cân bằng => Đồng tiền giả là đồng tiền nặng hơn
Nếu cân bằng => Đồng tiền giả là đồng tiền còn lại trong nhóm N.

 

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK161

 
%d bloggers like this: