ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN161


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK161  –  Bài:  DVSN161SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002


Hướng dẩn BOC161:

image004

TOÁN VUI

BTV161a – Ông chủ hảng rượu chết để lại cho 3 người con: 7 thùng rượu đầy, 7 thùng đựng phân nửa rượu và 7 thùng rỗng. Làm sao chia các thùng rượu công bằng cho mỗi đứa con?

BTV161b – Ông Bắc có 10 bao đựng những đồng tiền giống y nhau nhưng có 1 bao đựng toàn đồng tiền giả. Đồng tìền thật nặng 20g và đồng tiền giả chỉ nặng 18g. Với một cái cân chỉ có 1 dĩa, làm sao chỉ cân 1 lần mà ông Bắc biết được bao đựng đồng tiền giả?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK160

image006

BTV160a:
Bạn ngừng đếm khi viết số “Mười Lăm”. Số sau cùng là 15.

BTV160b:
Gọi x là số trứng còn lại sau lần bán thứ hai.
=> Lần bán thứ ba = (x/2) + 1/2
Số trứng còn lại sau lần bán thứ ba = x – (x/2) – 1/2 = (x/2) – 1/2
Số nầy bằng 0 => (x/2) – 1/2 = 0 => x = 1
Số trứng bán lần thứ ba = (1/2) + (1/2) = 1 trứng

Gọi y là số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất.
=> Lần bán thứ hai = (y/2) + 1/2
Số trứng còn lại sau lần bán thứ hai = y – (y/2) – 1/2 = (y/2) – 1/2
Số nầy bằng x = 1 => (y/2) – 1/2 = 1 => y = 3

Gọi z là số trứng lúc đầu’
=> Lần bán thứ nhất = (z/2) + 1/2
Số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất = z – (z/2) – 1/2 = (z/2) – 1/2
Số nầy bằng y = 3 => (z/2) – 1/2 = 3 => z = 7

Tóm lại: lúc đầu, chị Bân có 7 quả trứng trong rổ.

 

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK162

 
%d bloggers like this: