ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN164


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK164  –  Bài:  DVSN164SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC164


image004

TOÁN VUI


BTV164a –   Ba Tý nói: “Hôm kia, nó 12 tuổi, nhưng năm tới tuổi của nó sẽ là 15!”
Chuyện có thể xảy ra không?

BTV174b – Ba người khách cùng vào một tiệm hớt tóc một lúc và đều muốn được hớt tóc và cạo râu. Tiệm gồm 2 người thợ hớt tóc chuyên nghiệp, hớt tóc, cạo râu nhanh như nhau. Hớt tóc xong trong 15 phút và cạo râu xong trong 5 phút. Hỏi vậy: trong bao lâu thì cả 3 người khách đểu được phục vụ xong?

LỜI GIẢI: Kỳ BK163image006


BTV163a:

11,012,111

BTV163b:

Người thứ ba thấy nón của người thứ nhất và thứ hai. Nếu 2 nón nầy cùng màu xanh, thì anh có thể nói đúng dễ dàng là nón mình màu đỏ. Anh không biết vì nón của người thứ nhất và người thứ nhì hoặc khác màu hoặc cùng màu đỏ.

Người thứ nhì cũng không biết màu nón của mình vì thấy nón của người thứ nhất màu đỏ, nên màu nón của anh ta có thể đỏ hay xanh. Nếu nón của người thứ nhất màu xanh, thì anh đã biết nón mình màu đỏ (vì nếu cũng xanh thì anh lính thứ ba đã có thể trả lời đúng màu nón của mình).

Anh lính thứ nhất biết được là cả 2 anh lính thứ nhì và thứ ba đều không biết được màu nón của mình thì có thể suy ra màu nón của mình là đỏ. Thật vậy:

Lính 3 không biết vì Nón 1, Nón 2 khác màu (1 xanh, 1 đỏ)

hay  Nón 1, Nón 2 cùng màu đỏ (2 đỏ)

Lính 2 không biết vì Nón 1 màu đỏ

Lính 1 biết Nón 1 đỏ vì nếu Nón 1 xanh
=> Nón 2 đỏ và Lính 2 có thể đã biết màu nón của mình.

 

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK165

 
%d bloggers like this: