ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Vài DVSN166


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK166   –   Bài:  DVSN166SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC166

image004

TOÁN VUI

BTV166a –  Một bao đựng 40 quả bóng sơn 4 màu khác nhau trong đó có màu đỏ, mỗi màu có 10 quả bóng. Hỏi vậy phải lấy ít nhất bao nhiêu quả bóng một cách bất kỳ để chắc chắn có 5 quả bóng đỏ?

BTV166b – Đảo ABC có rất nhiều chuột. Người ta thả lên đảo một số mèo (nhỏ hơn 50 con) để diệt chuột. Sau 1 tháng, tổng kết có 2117 chuột bị diệt. Giả sử mỗi con mèo diệt được cùng một số chuột thì có bao nhiêu con mèo tham gia vào chiến dịch đó và mỗi con mèo diệt được bao nhiêu chuột?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK165

image006

 

BTV165a:
1/2 + 1/3 = 5/6 số thú của Tuân là mèo và chó
=> 1/6 số thú còn lại là một con kỳ đà
=> Số thú của Tuân là 6: 3 con mèo, 2 con chó và 1 con kỳ đà

BTV165b:

Đổ 8 lít nước từ bình A sang bình B => A còn lại 4 lít nước, B đầy 8 lít nước
Đổ 5 lít nước từ bình B sang bình C => B còn lại 3 lít nước, C đầy 5 lít nước.
Đổ 5 lít nước từ bình C sang bình A => A đầy 9 lít nước, C không còn nước.
Đổ 3 lít nước từ bình B sang bình C => C đầy 3 lít nước, B không còn nước.
Đổ 8 lít nước từ bình A sang bình B => B đầy 8 lít nước, A còn 1 lít nước.
Đổ 2 lít nước từ bình B sang bình C => C đầy 5 lít nước, B còn 6 lít nước.
Đổ 5 lít nước từ bình C sang bình A => A đầy 6 lít nước, C không còn nước.

Tóm lại, 12 lít nước trong bình A đã được chia đều cho 2 bình A và B, mỗi bình 6 lít.

 

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK167

 
%d bloggers like this: