ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN167


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK167   –   Bài:  DVSN167SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC167


image004

TOÁN VUI


BTV167a –  Anh Tám dẫn chó về nhà với tốc độ đều 4 km/giờ. Khi còn cách nhà 10 km, anh Tám thả để chó đi tự nhiên. Chó ta hào hứng chạy thẳng về nhà với tốc độ 6 km/giờ. Về tới nhà thì thấy cửa đóng kín, chó ta lại chạy ngược lại để gặp chủ. Khi gặp chủ thì chó quay lại chạy về nhà. Cứ chạy đi chạy lại cho đến khi chủ và chó gặp nhau tại nhà. Hỏi vậy: từ khi được thả ra đến khi gặp chủ tại nhà, chó chạy được bao xa?

BTV167b –  Một gia đình có nhiều con trai và con gái. Mỗi cậu trai có số anh em trai bằng số chị em gái và mỗi cô gái có số chị em gái chỉ bằng phân nửa số anh em trai. Hỏi vậy: gia đình đó có mấy đứa con trai và mấy đứ con gái?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK166

image006

 

BTV166a:
Trường hợp xấu nhất là lấy hết 30 quả bóng mà không có quả bóng đỏ nào! Nhưng trong bao lúc đó chỉ
còn 10 quả bóng màu đỏ. Lấy thêm 5 quả bóng nữa thì được 5 quả bóng đỏ!

Tóm lại: để chắc chắn có 5 quả bóng đỏ, phải lấy ít nhất 35 quả bóng.

 

BTV166b:
2117 = 29 x 73
29 và 73 là 2 số nguyên tố. Đó là cách phân tích duy nhất của số 2117.

Vì số mèo nhỏ hơn 50, nên số mèo tham dự vào chiến dịch bằng 29 và
mỗi con mèo diệt được 73 con chuột.

 

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK168

 

 

 

 
%d bloggers like this: