ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN168


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK168   –   Bài:  DVSN168SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC168


image004

TOÁN VUI


BTV168a –  Bác thợ mộc muốn áp một miếng nhôm hình vuông mỗi cạnh 55cm vào một mặt bàn bằng gỗ. Bác định đóng mỗi cạnh 11 cây đinh cách khoảng nhau. Hỏi vậy: Bác phải cần bao nhiêu đinh tất cả?

BTV168b –  Tiệm bán chim của chú Ba có 300 chim đủ loại. Một hôm, con chú Ba vô ý quên đóng cửa lồng nên 100 con chim đã bay đi mất. Tờ báo địa phương tường trình như sau:
Trong số chim còn lại:

1/3 là chim sẻ
1/4 là chim cưởng
1/5 là chim sáo
1/7 là chim yến
1/9 là chim oanh

Số chim sáo lúc đầu gấp 3 lần số chim oanh còn lại. Tất cả các thống kê, trừ 1, tường trình bởi báo đều đúng. Hỏi vậy có ban nhiếu chim sáo đã bay mất?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK167


image006

 

BTV167a:
Khoảng thời gian từ lúc chó được thả đến lúc chó gặp chủ tại nhà chính là khoảng thời gian mà anh Tám đi 10 km với tốc độ 4 km/giờ, tức là 10/4 = 2.5 giờ.
Trong khoảng thời gian nầy, chó chạy được khoảng đường:

6 x 2.5 = 15 km

BTV167b:
Gọi T là số con trai và G là số con gái. Theo giả thiết, ta có:

T – 1 = G
G – 1 = ½ T
=> T – 1 = 1 + 1/2T => T = 4, G = 3

Gia đình có 4 trai và 3  gái

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK169

 
%d bloggers like this: